Bestemødre for fred (Bff)

Vi, Bestemødre for fred, er en gruppe kvinner som samles omkring en felles visjon om en fredelig verden. Vi er i slekt med sannsigere over hele verden som opprettholder håpet og troen på at arbeidet vårt nytter, selv når det er få lysglimt. Denne visjonen er ikke en luftspeiling, men henter sin styrke i at vi har levd lenge, og har en grunnfestet livserfaring. Håpet overlever gjennom tro, håp og kjærlighet og en god dose humor.

 Bff har en lang forhistorie med dype røtter i internasjonalt fredsarbeid, ikkevoldsarbeid og antimilitarisme.

Den første gruppen, Bestemødre mot atomvåpen, på folkemunne kalt, Bestemødrene på Stortings plass, 1983-2003, var nært knyttet til organisasjonen, Nei til atomvåpen. De var inspirert av de argentinske Mødrene på Maiplassen.

I dag heter vi Bestemødre for fred, og er ca. 20 aktive. Møteledelse og referat går på omgang, såkalt flat struktur. Beslutninger fattes gjennom flertallsbeslutninger eller consensus. Budsjett og langtidsplan behandles på årsmøte.

Vi har egen internettside, www.bestemodreforfred.com,  og over 3000 følger oss på Facebook fra hele Norge og Sverige. Informasjonsfilmer på engelsk og norsk finner du som linker på web-siden vår.

Vi er med i paraplyorganisasjonen, Norges Fredsråd, og samarbeider aktivt med andre fredsorganisasjoner gjennom felles demonstrasjoner, deltagelse i seminarer og møter. Vi henter fredspolitiske analyser og kunnskap ved å delta i åpne møter i PRIO, NUPI, UD og i Internasjonalt forum i Ap-regi.

 

Flere av oss er også medlemmer i andre freds-, kvinne- og miljøorganisasjoner og noen i politiske partier. Vi deltar i Norges sosiale forum hvor vi er med å arrangere Globaliseringskonferansen annet hvert år. Palestinske fangers dag 17. april og palestinske barn i israelske fengsler har vært i fokus i vårt fredspolitiske arbeid. Dessuten støtter vi årlig Nei til Atomvåpen og Oslo LOs markering av Hiroshima 6. august. Vi samarbeider med andre fredsorganisasjoner om fakkeltoget i forbindelse med Nobels fredspris 10. desember hvor vi i flere år har hatt egen informasjon på lystavle/storskjerm på Oslo-S. Vårt samarbeid med Internasjonal kvinneliga for fred og frihet ble spesielt nært i 2015 bl.a. fordi våre organisasjoner delte standplass i Arendals-uka.

 

Bestemødrene følger den aktuelle debatten i aviser, tidsskrift, TV og radio, og henter gjennom disse kildene innholdet til løpesedlene som vi deler ut i 800 -1000 nyproduserte eksemplarer. Dette foregår i ca. 40 uker i året hver onsdag i gatene omkring Stortinget. Dialog med folk i forbifarten på gaten, for eksempel ungdom, er sentralt i vårt fredsarbeid. Etter utdelingen har vi skoleringsmøte i Fredshuset, Møllergata 12, der vi drøfter aktuelle saker og planlegger neste ukes løpesedler.

 

Sentrale temaer som vi har presentert på løpeseddelen, er bl.a. FNs rolle som fredsbevarende organisasjon, det palestinske folkets kamp for frihet og selvstendighet, innkjøp av F-35 kampfly, flyktningsituasjonen og FN-resolusjon 1325. Vi har hentet fram informasjon som påviser baksiden av Norges glansbilde som fredsnasjon, vårt salg av materiell og våpen til militære formål og deltagelse i militære operasjoner i utlandet. Vi påviser at militærvesenet utgjør en alvorlig klimatrussel ved å være blant verdens miljøsyndere både gjennom massive øvelser og deltagelse i krigsoperasjoner.

 

Vi presenterer personer som har gitt viktige bidrag til fredsarbeid og anbefaler aktuelle bøker. På løpeseddelen annonserer vi viktige arrangementer om fredspolitiske spørsmål, og prøver å gi en bredere presentasjon av klima- og miljøspørsmål.

 

I mange år har vi mottatt økonomisk støtte fra UD, og har også mottatt private gaver som alt sammen brukes til produksjon av løpesedler.

Vi er en liten fredsorganisasjon, partipolitisk uavhengig og tilhører det store miljø av små og store frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret.

 

Hvert år arrangerer vi julelunsj med utdeling av Bestemorprisen, en meget hyggelig begivenhet som du kan lese mer om et annet sted på websiden vår.

.

Berit Waal holdt denne talen på julelunsjen 2014