Tale til Elizabeth Chapman

av Kristin Eskeland

 

Bestemødre for fred gir henne sin pris for fred

 

Bestemødre for fred gjør noe helt riktig idag: De gir prisen for fred til Elizabeth Chapman, vår alles Betty.

 

Betty liker ikke klisjeer, som for eksempel “alt henger sammen med alt”

Om fred sier hun:

Fred er mulig i et samfunn i likevekt, med små forskjeller

Fred er mulig i et samfunn der ressursene  fordeles rettferdig

Fred er mulig i et samfunn der ressursene  brukes på utdanning, et sundt klima, natur i likevekt,

et samfunn der ressursene IKKE brukes på krig og våpen, militære løsninger, bombefly og soldater

Fred er mulig i et demokrati der alle opplever å bli hørt og sett

            der innvandrere og minoriteter behandles likeverdig

            der ingen er fryktelig fattige og ingen er fryktelig rike

Fred er mulig i et samfunn som tar vare på naturen, dyrelivet, jorda. Der ingen behøver å slåss for vann og jord, der vi eier ressursene sammen.

 

Alt dette har Betty kjempet for hele sitt voksne liv.

Men først og fremst har hun kjempet for retten til økonomisk militærnekting, det noen kaller Fredsskatt. Så lenge vi alle betaler vår skatt som går til våpen, militæropprustning og bombefly.. er vi alle ansvarlige.

 

Betty er en ildsjel, ikke bare en fredsdue. Hun har et skarpt nebb som hun bruker!

Hun er mot all krig

            Mot å sende våpen til Midtøsten

            Mot å sende bombefly mot land vi ikke liker

            Mot å kjøpe bombefly i stedet for å satse på forsoning og fredsarbeid

           

Krig fører til hat. Men hat er ikke det verste, likegyldigheten er verre.

Og likegyldig er ikke Betty.

Hun gir seg aldri. Hun er 90 år og sier at nå må yngre krefter overta. Men det betyr ikke at hun selv legger inn årene.

Når hun leser eller hører noe som opprører henne (og det hender ofte!) da sitter hun ikke med te-koppen og sier “Uff da”.

Hun handler:

Hun skriver til en politiker, hun skriver leserbrev, hun tar kontakt med Stortinget, hun sender brev til NRK og Verdibørsen…

 

Hun var pådriver da det ble opprettet et Fredskontor i Vestfold, og hun oppfordrer alle fredsorganisasjoner til å følge opp der de hører hjemme.

 

Betty vil ha et konkret forbud mot krig!

 Opprustning, våpenkappløp, bomber og kampfly fører ikke til fred, men til nye flyktningstrømmer, mer ekstremisme, mer fattigdom, mer hat.

 

Vi må stå sammen.

Betty, du er min helt!

 

 

Elizabeth Chapman døde 3 februar 92 år gammel

I desember 2018 skrev hun sitt siste leserbrev i Klassekampen