I Fredrikstad har vi en liten gruppe som deler ut løpesedler på torsdager.

                        Er du interessert? Ta kontakt med Jorunn  tlf. 480 37 064