Bestemødre for fred, Sandefjord

 

Sandefjord lokallag startet 1.1.15. Vi er fem flotte bestemødre fra 66 til 85 år, som deler ut løpesedler hver fredag ved Hvaltorvet i Sandefjord. Etterpå går vi på en koselig kafe og snakker om internasjonal og lokal politikk, krig og fred, kultur og filosofi og livet i sin alminnelighet. Vi holder også kontakt med det nylig opprettede Fredslaget i Vestfold, som har møte en gang i måneden i Tønsberg. To ganger har vi hatt besøk fra Oslo (se bilde på facebook) som var inspirerende.

 

 

 

På bildet ses: Mette, Veronica, Frederikke og Dorothea. Ida og Mona var ikke til stede da bildet ble tatt.

                                         Kontakperson :

        Dorothea de Jonge, mobil: 473 53 120,     Epost  :    magnar .eggen@hotmail,no