Rapport fra Rogaland                                                                                    Sandnes, 5.nov 2016

Vi er en gruppe på 6-7 personer som siden april 2016 har delt ut løpesedler fra Bestemødre for Fred i Sandnes sentrum og Ålgård.  Dette foregår siste lørdag i måneden mellom kl 12 -13.00.   Vi er alle aktive medlemmer i IKFF avd Sandnes.

Det oppleves inspirerende og meningsfullt å møte folk i gata med aktuelle spørsmål som opptar de fleste. Vi opplever god respons fra folk i alle aldre. Flere har det travelt, men bifaller arbeidet vårt i forbifarten og vil gjerne ha løpeseddel. Andre stanser opp og har mye på hjertet. Spesielt merker vi at yngre menn viser interesse. De er opptatt av verneplikt, våpenopplæring, offentlig pengebruk, forsvarsbudsjett, klimapolitikk og holdningsarbeid. Mange er opptatt av vanlige folks påvirkningsmulighet overfor myndighetene, og forteller om resignasjon og skuffelse over Norges dårlig skjulte rolle i USAs våpenkappløp.

Det er motiverende å merke folks engasjement. Vi tror at vi gjør fredsarbeid mer synlig og øker folks bevissthet og stillingtagen i viktige spørsmål. 

Hittil har vi fått løpesedlene kopiert i farger på Sandnes kommunes servicekontor mot betaling. Prisene steg betraktelig i sept., og vi har derfor gjort en avtale med trykkeriet i Sandnes Rådhus. Løpesedlene trykkes nå i svart /hvitt. 

Tale Marie Simonsen, adr. Elgvn.10c, 4323 Sandnes. Mob. 90756800

Vedlagt bilde:  Fra venstre:

 Ellen Irene Sværi, Tone Langvassbråten Ravnaas og Tale Marie Simonsen