I   Lillehammer  er det startet en gruppe

 

Pr mai 2017 er vi fem, og vi skifter på å gå i Storgaten (Gågaten) med løpesedler enten fredag eller lørdag. Løpesedlene får vi tilsendt fra Oslo, vi får dem torsdag morgen når de er sendt onsdag.

Det er veldig lett å dele ut på Lillehammer. Mange er interessert i å høre hva vi står for, både norske og utlendinger, unge og gamle. Vanligvis forsvinner ca 100 løpesedler på en halv time.

Etter hvert vil vi ta en kaffe/tekopp etter utdelingen for å diskutere hva vi har opplevd. Og kanskje har vi tanker vi vil dele med dere andre.

Forhåpentlig får vi til en reportasje i lokalavisen utpå sommeren. Og hvis vi blir flere, kan vi vurdere om vi skal lage egne markeringer og ”happenings”på Lillehammer i parallell med det som foregår i Oslo, eller i samarbeid med Hamar-bestemødrene?  Og så tar ansvar for en løpeseddelproduksjon en gang i blant. Temaene velges i samarbeid med Oslo-gruppen.

                                         Vil du være med, så ta kontakt med

                                       Sidsel Bjørneby   Mobil 92 89 58 62  Epost  :   sidsel.bjorneby@gmail.com