Mandal lokallag av Bestemødre for fred

 

 

    Vi har holdt på siden november 2016. Vi hadde et informasjonsmøte i november 2016 der Penny fra Bff Oslo deltok. Også oppslag i lokalavisen.     

          Vi har flere sympatisører, men få vil være aktive. Det er en barriere for mange å «stå på gata». Vi er kun tre bestemødre som jevnlig deler ut løpesedler. Siden november 2016 har vi stått på torget en lørdag pr mnd. Erfaringene er positive, folk begynner å bli vant til å se oss og vi har mange hyggelige samtaler med forbipasserende. Noen negative, men de er få.

Vi har deltatt i noen få lokale aksjoner/arrangement: En lokal aksjon mot bombingen av Syria og 8. mars der vi delte ut 80 løpesedler i år!

Vi har på trappene å lage vår egen handlingsplan med utgangspunkt i den som ble vedtatt på Bffs årsmøte 2018. Foreløpig virker vi tre som et interim styre før vi holder et formelt årsmøte i løpet av 2018.

Vi er blitt tilbudt å registrere oss i kommunen som frivillig organisasjon. Mandal kommune har en frivillighetskoordinator som også vil hjelpe oss om vi ønsker å lage en egen nettside. Vi skal drøfte alternativer i løpet av 2018.

Vi setter stor pris på å få løpesedlene ferdige fra Oslo. Det gjøres en god jobb der. Foreløpig har vi ikke tatt initiativ til tema eller artikler, vi synes Oslogruppen har dekket aktuelle tema og hendelser.Det kan imidlertid bli aktuelt at vi tar initiativ på sikt.

Vi kunne ønsket oss en folder eller et A-4 ark med vedtektene + hvilke grupper som finnes i Norge og hvordan bli medlem/hva det koster. Denne hadde vært fin å dele ut til de som sympatiserer, men ønsker å være passive medlemmer.

Ellers er det fint å få følge med på e-post hva som rører seg av godt og vondt i Bff i Oslo og i fredsbevegelsen for øvrig.

 

 

 

 

 

Bestemødrelogo

 

 

Vil du være med, så kontakt :     Turi Therese Seljen Schoder [turthsch@online.no]  Tlf. 389265527/48138971 eller Karen Storaker tlf. 96209328