Mandal-gruppen av Bestemødre for fred

 

 

    Vi startet opp med å dele ut løpesedler i nov. 2016. Vi bestemte at vi foreløbig har kapasitet til å dele ut en lørdag i mnd.

Foreløbig er vi bare tre som ønsker å stå på "stand": Karen Storaker,

Turi-Therese Seljen Schoder og Lis Vandeskog.  Vi har imidlertid flere sympatisører og noen få som står som medlemmer. Vi er i etableringsfasen og veien blir til mens vi går. Vi får hyggelige kommentarer fra flere når vi står på stand. Noen stopper for å prate, noen smiler og noen går bare rett forbi. Foreløbig ingen negative reaksjoner. Vi har vært i lokalavisen og informert om Bestemødre for fred. Vi har også deltatt på et arrangement 14.12.2016 i Mandal: 1000 lys for mennesker på flukt. Vi er takknemlige for arbeidet som blir gjort i Oslo og løpesedlene derfra. Etterhvert håper vi på større aktivitet hos oss med innspill til både løpesedler og annet.

 

 

 

 

 

Bestemødrelogo

 

 

Vil du være med, så kontakt :     Turi Therese Seljen Schoder [turthsch@online.no]  Tlf. 389265527/48138971 eller Karen Storaker tlf. 96209328