Bestemødrelogo

BESTEMØDRE FOR FRED

 

Vi er en gruppe aktive bestemødre for all verdens barnebarn, og som er opptatt av spørsmål knyttet til fred og nedrustning.
Vår viktigste oppgave er å produsere ukentlige løpesedler. Løpesedlene tar utgangspunkt i aktuelle hendelser verden over og gjenspeiler de sakene vi arbeider for. 
Vi er på plass foran Stortinget hver onsdag mellom 11:30 og 12:30 for samtaler og utdeling av løpesedler.

Vårt mål er å vekke interesse og engasjement for fredsarbeid og å rette søkelyset mot de andre sakene vi arbeider for.

 

 

Hva Bestemødre for fred arbeider for:

·        Forbud mot atomvåpen.

·        Vi stiller spørsmål om medlemskapet i NATO, og om NATOs deltagelse i internasjonale konflikter er positivt for en global fredsløsning?

·        Stanse Norges delproduksjon og eksport av våpen.

·        Bruk av FN-styrker i stedet for Natostyrker.

·        Opprettelse av et fredskulturdepartement - fred bør være viktigere enn forsvar.

·        Informere om fredskultur kontra forsvarskultur.

·        At Norges deltagelse i internasjonale konflikter baseres på forhandlinger, ikke militær deltakelse.

·        Nobels fredspris: nominasjoner skal rettes mot nedrusting og fredsarbeid jfr. Nobels testamente.

·        Reduksjon av hemmeligholdelser (jfr. varslere).

·        Forsvare menneskerettighetene og FNs barne- og kvinnekonvensjon.

·        At konflikten mellom Israel og Palestina må løses i henhold til FNs vedtak av 1967.

·        At FN får en kvinne som generalsekretær.

·        Kvinner inn i politisk ledelse på alle nivåer inkl. i fredsforhandlinger. Jfr. FNs resolusjon § 1325.

·       Styrke arbeidet med klima- og miljøspørsmål – til beste for våre etterkommere.

 Berits beskrivelse av Bestemødre for fred

 

Brevpost: Fredshuset, Møllergt.12     0179 Oslo

E-post: bestemodreforfred@gmail.com

Kontaktperson: Ellen Poulsson tlf  906 14 626

Org.-nr. Brønnøysundreg.: 898152022

Brukskonto:      1720 26 44481

Prosjektkonto: 1720 26 44503

Paraplyorg:  www.norgesfredsrad.no