Kjære  Bestemødre.  Kjære Venner av Berit og av oss – og ikke minst - Kjære BERIT

Vi er her i dag for å hedre «Den evige urokråka» – og «Ilden fra Asker» Berit Ås - født Skarpås og gift med Dagfinn Ås.  «Vi holdt opp å produsere barn da vi hadde ett under hver arm» - Dagfinn var feminist og Berits største og mest trofaste støttespillere i alle år.

Berit er nemlig ikke «profet» i eget land – i godt selskap med andre nordmenn som Liv Ullmann, Johan Galtung, Thor Heyerdahl mfl. som kjempet for FRED, miljø og rettferdighet i 1950, 60 og 70 årene, selv om du er Ridder av St Olav.  De mange æresprisene du har, kommer fra Utlandet som Universitetene i Halifax, Amsterdam, Uppsala og København for å nevne noen – for ditt utrettelige arbeid gjennom et langt liv - for KVINNER – FRED – og  RETTFERDIGHET

All motstanden du har opplevd, ikke minst i Norge, har du møtt ved å spille ut dine utsagn med vidd og humor, men ikke minst med kunnskap og fakts. Det har vært ditt våpen – din grundighet hva angår kunnskap og tall for å synliggjøre dine påstander. Det har ikke falt i god jord hos motstanderne dine, motstanden har vært urettferdig, stygg og krenkende, men du ga aldri opp. Du tok igjen – da tiden ble moden - med din «5 herskerteknikker».

I mer enn 80 år har du kjempet for FRED og rettferd. Du begynte som 4 åring da du viste ditt organisasjonstalent ved å få spurvene til å stå på geledd, og som 8 åring da du fikk elevene til å demonstrere på skolen over at dere ikke fikk leke «hauk og due» i friminuttet.

Siden har du fortsatt å få med deg kvinner i å demonstrere og prente inn at utdannelse og folkevett er kvinners våpen. Du har fått en god etterfølger i unge MALALA, som i forgårds ble hedret med Nobels Fredspris. Hvorfor produsere tanks, men ikke bygge skoler ? spurte hun en hel verden. BBC sendte hele sermonien direkte.  Hvorfor kjøpe bombefly , men ikke bøker og  penner ? Og – til Pres. Obama Stopp å sende Droner til oss som dreper våre barn ! Verdenssamfunnet har forstått i løpet av disse 80 årene med kvinners frigjøringskamp, at utdannelse for jenter og kvinner er HELT avgjørende skal FREDEN vinne og kloden overleve.

 

Berit er født i 1928 og 12 år da krigen brøt ut – gammel nok til å forstå – og etter hvert også til å handle. Du opplevde at din far, som var lærer, ble sendt til Kirkenes., en grusom opplevelse for et barn.  En glødende lyst til å gjøre noe, var allerede tent og «Sivil ulydighet» ble et våpen opp gjennom årene i din motstandskamp mot urettferdigheten.  Du ble lærer som dine foreldre i 1950 årene, fikk 4 barn og studerte etter hvert sosialpsykologi – en utdannelse for å forstå folks adferd og hvorfor. KUNNSKAP !!!!  og HVORFOR ! Samtidig gjorde du undersøkelser og studier på temaer du så var ikketema i politikken – for å kunne fremvise tall, fakts og realiteter

I 1960 ble WISP – «Womens International Strike for Peace» opprettet i Washington, kvinner protesterte mot Kennedys pengesluk for å bygge bomberom mot A-våpen !! og etter hvert var WISP høyst aktuell i å påvise vanviddet med Vietnam krigen og senere hele ståheien rundt MC Carthy.  Men – så lenge kvinnene ødela for menns image, ble de selvsagt uglesett, nedvurdert, usynliggjort, ikke informert og mistenkelig gjort.  All aktivitet ble betalt av «Fienden» - og vi var kommunister. Alle ingrediensene for de  5 Hersketeknikkene sto våre motstandere for.

I 1961 etablerte du WISP her hjemme i Norge, men den amerikanske kvinne organisasjonen ble aldri en stor suksess her, selv om du fikk med deg hundrevis av kvinner i sivil ulydighets aksjoner mot A-våpen og store møter med tittelen «Når er Atombomben nødvendig?» Eller da WISP dro til NATOs ministermøte i Amsterdam for å protestere og fikk beskjed om at dere «ikke måtte forstyrre Freden !» Der var du og Sonja sammen med  fredsprisvinneren Linus Pauling og tusenvis av internasjonale WISP kvinner.                                                          

Fredskontoret under Sonja og Lars Andreas var blitt etablert i 1962 og du var også aktiv sammen med dem i kampen mot A-Våpen og Hydrogen bomben, og senere mot Vietnamkrigen sammen med kvinner over hele verden, og ikke minst mot våpen opprustning generelt. Veldig aktive år i Kvinne- og Fredsbevegelsen – i «Kvinner for Fred», i IKFF som til neste år feirer 100 års jubileum  og senere i «Nordiske Kvinners Fredsinitiativ». Sammen med hundretusenvis av andre kvinner og menn som opp i gjennom årene kjempet sammen mot Opprustning og Den kalde krigen generelt. Det var nok å gjøre ! Tenk dere om – beslutningstagere da hadde hørt på mangfoldet og den internasjonale  Fredsbevegelsen

 

Du er en ledertype, Berit  -  finner på utrolige ting som du får folk med på og du gjorde deg sterkt bemerket på mange felt i disse årene der Fred og Kvinner sto sentralt på agendaen i – 60 og 70 årene. Gudskjelov hadde du Dagfinn hjemme i Asker som støttet deg og var hos barna når du føyk rundt på dine utallige møter, reiser,  demonstrasjoner og ulydighets-aksjoner – i Fredens tjeneste. Du var den sentrale personen som alltid måtte være tilstede der det skjedde!  Og – du ble lagt merke til både ute og hjemme

Etter hvert fant du ut at skulle du få gjort noen forskjell, så måtte du skikkelig inn i politikken.

Du var medlem av AP og satt i kommune styret i Asker – hvor vi fikk Kvinneopprøret i 1971 på initiativ fra deg og Ebba Haslund. Du hadde gjennom ditt fagfelt og undersøkelser sett at det var altfor mange saker som aldri kom opp som tema – f.eks trygg skoleveg, helseskader ved røyking, trafikk og transport. Bilen var sak når det handlet om bilens fremkommelighet , men ikke hva gjaldt barns sikkerhet på skoleveien. «Kjønnsforskjeller og ulykker» er en studie fra deg – og du brukte etterhvert kun dine egne tall og undersøkelser for å være trygg på at tallene og statestikken var riktig - utfra de temaer du tok opp i politikken. Dere vant Kvinneopprøret i Asker i 1971 hvor mange kvinner kom inn i kommunestyrene – til stor forferdelse og ergelse for de mange menn. Du var med som delegat på APs landsmøte i 1967 hvor du foreslo tiltak mot røyking og ble pepet ut. Mannsbastionen AP var ikke grei og etter den tøffe EU kampen i 1972 ble SV dannet og du partiets leder og første kvinnelige partileder

Du satt på Stortinget for SV 1973 – 1977 og skrev da «De 5 Herskerteknikkene» – samtidig som du foretok diverse abligøyer på dette ærverdige stedet -  som  -  å la deg fotografere på toppen av taket på Stortinget – oppi rosetten høyt der oppe – viser frem foto.

Du hadde erfart utallige ganger hvordan menn nærmest hånet kvinners adferd og alternative meninger. Du hadde følt det på kroppen selv og sett hvordan kvinner generelt ble nedvurdert og usynliggjort. Da du kom på Stortinget ble situasjonen enda mer konkret.

Du stusset mer og mer over at når DU framla et forslag, fikk du ingen response, for så å oppleve at  en mannlig kollega noen tid etterpå la fram samme forslag,  ofte faktisk DITT forslag,  og fikk stor oppmerksomhet !  Du begynte å vurdere hva som skjedde og når du nå etterpå skuespiller dette adferdmønstret på dine forelesninger, så detter folk av stolen i latter - så tatt på kornet og usigelig tragikomisk er hele forestillingen din . Hadde du ikke vært politiker, Berit,  hadde du endt opp på Nasjonalteatret, men gudskjelov at du fortsatte med dine kjepphester innen politikken.

Resultatet er «De 5 Herskerteknikkene» som du siden har reist land og strand rundt med – ikke minst i utlandet – I USA, Canada, Europa og Norden, har gjort deg berømt. Men som sagt  - en blir ikke fredsapostel i eget land, i alle fall ikke i Norge.

 

 

Kvinneuniversitetet og kvinners Utdannelse

Stortinget tok slutt i 1977 og du hadde fått så mye erfaring derfra hva angår kvinner og kvinners kamp for å nå igjennom og bli sett og hørt, at du skjønte at noe mer måtte til . Kvinner trengte å få mer selvtillit og samtidig beholde sin feminisme. Og sine feminine verdier.  Altfor mange kvinner ble maskulinisert hvis de kom i posisjon. De måtte bli lik menn for å komme videre. Altså – utdannings systemet vårt manglet fullstendig en feministisk pedagogikk og tilnærmingsmåte.

Fra tanke til handling. Du utredet en feministisk pedagogikk , men for å få den ut i livet, måtte du ha et sted å være. UiO eller Utdanningssystemet vårt tillot ikke en egen feministisk teori , selv om Eva Nordland nærmest brakk nakken på å lansere sin sosial-pedagogikk på Blindern samtidig.  Hetsen hun ble utsatt for på Blindern i 79/80 var ubeskrivelig sjofel !

Du dro omkring i Norges land for å finne en egnet bygning som ikke kostet all verden, og fant en fin bygning i Dalen – men så kom en mann med penger og nappet det rett for nesen din – Åge Samuelsen  av alle. Omsider fant du Rosenlund på Løten en vakker gammel trebygning – et fhv. tuberkulosesanatorium. Dessverre skulle det vise seg at gamle trebygninger trenger uante ressurser av vedlikehold og fyringsutgifter. Billig i innkjøp, men dyrt i drift – og driftsbudsjettet var heller lite.  Noen millioner fikk du etter hvert av Staten. Du greidde tom å komme på Statsbudsjettet som egen post – ja hvor skulle de plasere deg ellers ? Men gode kvinnelige kolleger på Stortinget backet deg opp – og da tverrpolitisk, også Høyrekvinner støttet deg og satt i Styret ditt.

Rosenlund var et deilig sted ! Så mye hygge og interesante dager som vi fikk erfare der -  Mange av oss her i dag har opplevet Rosenlund gjennom – 80 og 90 årene.  Kvinneuniversitetet skulle ikke bare være et alternativ i feministisk pedagogikk for kvinner, innvandrere og feministisk anlagte menn, men også et Forskningssted for kvinnelige forskere som ikke fant muligheter på Universiteter/Høgskoler eller fikk penger til sine studier fra andre steder.

Et forskningsfond ble derfor opprettet i 1988 med en egenkapital på kr 1.789 kroner – og en Støttering. Etter 2 år var fondets kapital på nesten kr 100.000,- og i 1994 da Berit spurte om jeg ville lede Fondet, var kapitalen ca kr 250.000.-

Da ba Berit om at pengene skulle brukes – ikke stå ubrukt på bok ! Vi gikk ut med stipend à kr 50.000,-  og i alt 10 stipendier delte vi ut til pilotprosjekter og kvinneprosjekter som ellers ikke ville ha sett dagens lys som: «Hjerteinfarkt hos kvinner»,  «Kvinnelige norske arkitekter 1905 – 1975» til en senere professor i idè historie, og  til dagens NRK reporter i Afrika - Kristine Præstun. Vår egen historie om «De 3 Nordiske Kvinners Fredsmarsjer i 1981, -82 og -83 mot Atomvåpen i Øst og vest»  ble skrevet i bokform Videre om «Kjønnsrelatert mobbing i skolen» og «Kvinner og Ledelse». For å nevne noen. Selvvfølgeligheter i dag, men som for 20 år siden var pilotprosjekter eller ikke-tema.  I denne tiden sa du ofte – «Oh – denne FREDEN – den er min dårlige samvittighet – jeg skulle så gjerne ha vært mer med, det er det viktigste av alt – Freden altså. Men du var med – på nordiske Fredskonferanser på Å-land, mange ganger i Stockholm og i Finland med kaos og ingen penger, men Ut av kaos kommer det alltid noe vettugt – sa du, og sant nok.

Berit – ALT du har jobbet med i alle dine voksne år – altså 66 år, har vært i FREDENS TJENESTE ! Uten kvinner – ingen fred har FNs generalsekretærer sagt i ti-år nå !  § 1325 og kvinners kamp innad i FN, i alle NGOer og med feministisk pedagogikk i politikken og i utdannelses systemet. Uten - ville verden sett enda verre ut enn den gjør i dag !  Tom. gutta har forstått !! -  Det militære knabba 1325 og «oppdaget» paragrafens forse 6 år etter at fredskvinner hadde kjempet paragrafen frem i FN. Så tok militære den som sin, opprettet egen godt betalt stilling i NATO og bruker nå 1325 til opplæring om likestilling i militære for alt den er verd.. De skryter hvor langt de når med kvinne-til- kvinne adferd i utlandet – Ex. I Afghanistan hvor de ikke oppnådde det de ønsket og trodde, viser eveluerings rapporter, Kanskje nå med  militære verneplikt for alle,  får våre barnebarn glede av at «kvinner aktivt sto opp for Freden» med FNs § 1325 og våre aktiviteter i århundret 1915 – 2015. Det blir storfeiring til våren med IKFF  i spissen ! Du har vært en pioner innen alt fredsarbeid, Berit – alt du har kjempet for oppgjennom livet har vært for rettferdighet og fred -  og du er der fortsatt – hver eneste dag med kreative forslag og prosjekter. Du kommer aldri til å gi deg !      Skål for Berit