Litt om Webergs Boktrykkeri.

I 1921 startet min mormor Martha Mathisen utgivelsen av avisen Norges Kvinder sammen med sin venninne Fredrikke Tønder Olsen. Dette var ment som en partipolitisk uavhengig avis og kom ut hver 14.dag. Hun ville trykke avisen selv og startet derfor opp trykkeriet Briskeby Boktrykkeri. Marta Mathisen var utgiver og redaktør var Dagny Bjørnaraa, hun var redaktør helt til på 1960 tallet.

I 1923 giftet hun seg med Ole Weberg og sammen drev de trykkeriet men flyttet til Pilestredet 1 og skiftet navn til Webergs Boktrykkeri.

Jeg ble ikke kjent med min mormor men mor fortalte at hun brant for kvinnesaken helt frem til sin død I 1942.

 Avisen ble i 1969 slått sammen med Norges Kvinners Nasjonalråds blad men ble fremdeles trykket hos Weberg helt frem til på 1970 tallet.

Alle årgangene av bladet er bundet inn og levert Kvinnemuseet på Kongsvinger.

Det ble opprettet et legat, Fredrikke Tønder Olsens og Marta Webergs Legat. Legatet skulle hjelpe vanskeligstilte unge kvinner fra landsbygda som flyttet inn til Oslo. Dette legatet ser jeg fremdeles eksisterer og det er jo litt morsomt. Fredrikke Tønder Olsen drev Kristiania Viserguttkontor som lå i samme bygg som trykkeriet.   

Jeg er nå tredje generasjon og min datter Camilla skal drive videre sammen med sine medarbeidere når jeg slutter senere i år.  Bestemødre for fred er og vil alltid være en velkommen kunde hos oss.

Igjen tusen takk for prisen.

 

Med vennlig hilsen

Johan Tyrholm.

Som vedlegg ser dere en forside av avisen fra 1926.